پیوند گوجه فرنگی روی سیب زمینی:

گلخانه هوشمند

گوجه فرنگی و سیب زمینی می توانند به طور موفقیت آمیری پیوند بخورند. چون هر دو از یک خانواده به نام سولاناسه هستند. چون این دو گونه برای پیوند زدن سازگار هستند ما می توانیم در قسمت بالای زمین میوه گوجه فرنگی و در قسمت زیرزمین میوه سیب زمینی داشته باشیم . گیاه حاصل از این نوع پیوند topato‌نامیده می شود این نوع پیوند یک کار سخت و دشوار است . و معمولا این عمل نیز غیر اقتصادی نیز هست . بنابراین گیاهان پیوندی (توپیتو) هرگز سود تجاری نخواهند داشت پیوندک گوجه فرنگی که در این پیوند مورد استفاده قرار گرفت رقم best boy که این رقم گوجه فرنگی حالت بوته ای داشت و نه حالت رونده و سیب زمینی مورد استفاده در این نوع پیوند رقم Idaho که در ماه مارس به صورت ارگانیک کشت داده شده بود. یک گوجه فرنگی و سیب زمینی که از نظر ساقه هم عرض هستند را برداشته اول سعی کنید مکانی که گیاه سیب زمینی قطع می شود با ساقه گوجه فرنگی مچ باشد.

ولی این محل نه باید در زیرزمین و نه در ارتفاع بالاتر از آن باشد و کل برگهای گیاهان سیب زمینی را قطع کرده و بعد برگهای اضافی روی گوجه فرنگی را قطع کرده به طوری که دو برگ کوچک انتهایی روی ان باقی بماند. و رطوبت باید به طور کامل حفظ شود. در این روش از پیوند لوله ای استفاده شده است .
بلاگ
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره