سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close محصولات منتخب   محصولات منتخب آبیاری هوشمند گلدان ها   آبیاری هوشمند خانگی آبیاری هوشمند صنعتی   آبیاری هوشمند صنعتی مه پاش   مه پاش نمونه کار   نمونه کار ______________________________________________________ راهنمای خرید تجهیزات آبیاری اتوماتیک و مه پاش راهنمای خرید اجرای آبیاری هوشمند درخواست کارشناس
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

نگهداری کاکتوس در دوره خواب( پاییز و زمستان)

گلخانه هوشمند

نگهداری کاکتوس در دوره خواب( پاییز و زمستان)

دوره خواب کاکتوس ماههای سرد وخشک (ماههای زمستان) می باشد که وجود این دوره در سلامت و گلدهی گیاه بسیار موثر است.

بنابراین اگر کاکتوس را در خانه نگه می دارید در زمستان، شرایط خواب (دمای پایین و آبیاری بسیار کم) را برایش مهیا کنید.

آبیاری:
در زمستان وقتی آبیاری کنید که خاک کاملا خشک شده باشد. برای کاکتوس های بیابانی بسیاری توصیه می کنند یک بار در ماه آبیاری کنید زیرا شرایط طبیعی کاکتوس ها در بیابان همینطور است .

نور:
در دوره خواب، کاکتوس نیاز به نور مستقیم دارد. نور را کاهش ندهید.

دما:
در زمستان در دوره خواب دمای 10 الی 12.5برای کاکتوس لازم است.






تجهیزات آبیاری اتوماتیک