نگهداری کاکتوس در دوره خواب( پاییز و زمستان)

گلخانه هوشمند

نگهداری کاکتوس در دوره خواب( پاییز و زمستان)

دوره خواب کاکتوس ماههای سرد وخشک (ماههای زمستان) می باشد که وجود این دوره در سلامت و گلدهی گیاه بسیار موثر است.

بنابراین اگر کاکتوس را در خانه نگه می دارید در زمستان، شرایط خواب (دمای پایین و آبیاری بسیار کم) را برایش مهیا کنید.

آبیاری:
در زمستان وقتی آبیاری کنید که خاک کاملا خشک شده باشد. برای کاکتوس های بیابانی بسیاری توصیه می کنند یک بار در ماه آبیاری کنید زیرا شرایط طبیعی کاکتوس ها در بیابان همینطور است .

نور:
در دوره خواب، کاکتوس نیاز به نور مستقیم دارد. نور را کاهش ندهید.

دما:
در زمستان در دوره خواب دمای 10 الی 12.5برای کاکتوس لازم است.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره