سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close محصولات منتخب   محصولات منتخب آبیاری هوشمند گلدان ها   آبیاری هوشمند خانگی آبیاری هوشمند صنعتی   آبیاری هوشمند صنعتی مه پاش   مه پاش نمونه کار   نمونه کار ______________________________________________________ راهنمای خرید تجهیزات آبیاری اتوماتیک و مه پاش راهنمای خرید اجرای آبیاری هوشمند درخواست کارشناس
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

کشت گوجه فرنگی در گلخانه

گلخانه هوشمند

طول دوره جوانه زنی تا ظهور برگ های لپه ای در سطح حاک معمولا 6 روز است واز 4 تا 6 هفته نشاء آماده انتقال به زمین اصلی است. برای این که بذر گوجه فرنگی بتواند به خوبی جوانه زده و رشد نماید تا زمان رشد مطلوب بوته بهتر است آن را در محل خزنه نگهداری نمود که هم در استفاده از امکانات گلخانه بتوان صرفه جویی کرد و هم گیاه بتواند در ابتدا رشد خوبی داشته باشد. به همین منظور قسمتی از گلخلنه را برای گلدان نشاء در نظر گرفته و یا محلی را برای خزانه انتخاب میکنیم.
در مناطقی که عمل زهکشی با مشکل مواجعه است، کاشت بر روی پشته توصیه میشود و بایستی از کاشت محصول در خاک های آلوده به بیماری هایی مانند فوزاریوم ویا پژمردگی ورتیسیلیومی اجتناب نمود، همچنین از ارقام مقاوم استفاده کرد. به منظور به حداقل رساندن مشایل مربوط به بیماری، اجتناب تناوب مناسب در گلخانه توصیه میشود. وجود ارقام فراوان تولید کنندگان را قادر میسازد تا گوجه فرنگی را در دامنه وسیعی از شرایط دمایی پرورش داد.
رشد رویشی و زایشی گوجه فرنگی در دماهای پایین تر 16 درجه سانتیگراد به میزان زیادی محدود شده و قرار گرفتن طولانی مدت گیاه در دمای 12 درجه سانتی گراد یا کمتر میتواند منجر به آسیب سرمایی گردد. با وجودی که گوجه فرنگی به یخبندان و سرما حساسیت دارد اما مقاومت آن به سرما نسبت به فلفل و بادمجان بیشتر است. دمای بهینه برای رشد و گلدهی گوجه فرنگی25 تا 30 درجه سانتی گراد در شب است.
وجود اختلاف دمایی بین دمای روزانه و شبانه در بهبود گلدهی رشد و کیفیت میوه موثر میباشد. بهترین دما برای جوانه زنی 30 درجه سانتی گراد میباشد. با توجه به این که بیشترین فعالیت ریشه ها در عمق 30 سانتی متری خاک میباشد، قبل از انتقال نشاءهای گوجه فرنگیبه زمین اصلی باید بسترهای مناسب که تا عمق 80 سانتی متری قابلیت نفوذ ریشه را داشته باشد مهیا نمود. همچنین باید علف های هرز را پیش از انتقال نشاء حذف و پاکسازی نمود و به خصوص از دو علف هرز سس و گل جالیز نباید غافل گردید که این دو مشکلات فراوانی را برای گوجه فرنگی ایجاد میکند. بهتر است با مشاهده سس یا گل جالیز آنها را از کنار بوته جدا کرده و پاکسازی نمود.بهترین اسیدیته خاک برای گوجه فرنگی 5/8 تا 5/5 میباشد و تراکم کشت را 2 تا 5/2 بوته در متر مربع میتوان انتخاب نمود.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک