آموزش کشت توت فرنگی

گلخانه هوشمند

روش کاشت توت فرنگی گلخانه ای:
توت فرنگی به دو روش کشت در بستر خاکی مسطح و کشت در بستر های بالا آماده انجام میشود. روش کشت در بستر های مسطح شامل کشت کپه ای و کشت ردیفی میباشد و روش بسترهای کشت بالا آمده شامل کشت دو ردیفی و کشت چهار ردیفی میباشد.
لازم به ذکر میباشد قبل از کاشت، بوته ها را باید در سایه نگهداری کرد و نیم ساعت قبل از آن گیاهان را در یک ظرف پر از آب قرار داد و شعی شود که در طول عملیات کاشت ریشه ها خشک نشود. هنگام کاشت، گیاهان را در عمق مناسب خاک قرار دهید و ریشه ها را از محل طوقه (در نقاطی که جوانه مرکزی شروع به رشد میکنند) به دقت به وسیله خک بپوشانید. باید طوقه گیاه مقداری کمی بالاتر از سطح خاک قرار بگیرد زیرا کاشت عمیق باعث ضعف و پوسیدگی گیاه میشود و کاشت کم عمق نیز باعث خمیدگی ریشه در خاک و ضعیف ماندن بوته میشود.
گیاه توت فرنگی در محدوده وسیعی از انواع خاک ها، از شنی تا رسی لومی تولید محصول رضایت بخشی داشته و به تغییرات اسیدیته خاک نیز خیلی حساس نمیباشد.
هرچند که بهترین تولید را در خاک های لومی شنی عمیق و غنی از مواد آلی همراه با اسیدیته 5/6 دارد.
اگر زمین دارای سیستم زهکشی ضعیفی است،باید زهکشی زمین کاشت مورد توجه قرار بگیرد. پشته های با ارتفاع 20 سانتی متر و عرض 60 تا 90 سانتی متر برای فصل رویش توت فرنگی پیشنهاد میشود که در طول این دوره باید پشته ها را نگهداری و احیا کرد. اگر در مکان هایی علف های هرز جگن، اوریارسلام، کنگر فرنگی وحشی وجود دارد باید قبل از کاشت، این علف های هرز حطرناک را از برد.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره