سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close محصولات منتخب   محصولات منتخب آبیاری هوشمند گلدان ها   آبیاری هوشمند خانگی آبیاری هوشمند صنعتی   آبیاری هوشمند صنعتی مه پاش   مه پاش نمونه کار   نمونه کار ______________________________________________________ راهنمای خرید تجهیزات آبیاری اتوماتیک و مه پاش راهنمای خرید اجرای آبیاری هوشمند درخواست کارشناس نمونه کار   پشتیبانی

آزمون آنلاین و رایگان گلخانه

این آزمون تشکیل شده از مجموعه ای از سولات در زمینه گلخانه میباشد و فرصت خوبی برای به محک زدن خودمان است.

پس از قبولی در آزمون در همان لحظه برای شما مدرک صادر خواهد شد، پس لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

پرسش و پاسخ:

سوال شماره 1- از کدام نوع گلخانه ها برای ریشه دار کردن قلمه و تکثیر بذر گیاهان گرمسیری استفاده می شود؟

گلخانه گرم

گلخانه گرم و مرطوب

گلخانه نیمه گرم

گلخانه سردسوال شماره 2- ساختمان خاک چیست؟

طرز قرار گرفتن ذرات خاک در کنار یکدیگر

تجمع نسبی ذرات خاک

نسبت اجزای ذرات خاک

مجموع سیلت و رس می باشدسوال شماره 3- قدرت چسبندگی بالا، تهویه کم و بافت سنگین از مشخصات کدامیک از خاک های زیر است؟

خاک شنی

خاک رسی

خاک سیلتی

خاک لومیسوال شماره 4- کدام مورد زیر در مورد گلخانه های یکطرفه صحیح است؟

دیوار جنوبی گلخانه یکطرفه را بلندتر می سازند.

زاویه سقف با زمین 15 تا 20 درجه می باشد.

دیوار شمالی را در گلخانه یکطرفه بلندتر می سازند.

زاویه سقف با زمین 20 تا 25 درجه می باشد.سوال شماره 5- اگر دهانه یک گلدان 20 سانتی متر باشد، قطر تحتانی گلدان را چقدر در نظر می گیرند؟

10 سانتی متر

15 سانتی متر

20 سانتی متر

25 سانتی مترسوال شماره 6- این نوع گلخانه برای پرورش نباتاتی که هنگام زمستان باید در محلی گرم تر از هوای ازاد نگهداری شوند، به کار می روند؟

گلخانه گرم

گلخانه سرد

گلخانه گرم و مرطوب

گلخانه معتدلسوال شماره 7- از کدام روش برای تکثیر نباتات قلمه ای و نشاء استفاده می شود؟

آبیاری دستی

آبیاری قطره ای

آبیاری سیفونی

آبیاری مه پاشیسوال شماره 8- کدامیک از عناصر ضروری زیر، عنصر پر مصرف محسوب می شود؟

آهن

پتاسیم

بر

رویسوال شماره 9- در گلدان استکانی قطر دهانه گلدان کدام مورد زیر است؟

6 سانتی متر

10 سانتی متر

15 سانتی متر

20 سانتی مترسوال شماره 10- کدام نوع از شاسی ها فاقد منبع حرارتی بوده و فقط با نور خورشید گرم می شود؟

شاسی گرم

شاسی سرد

شاسی مضاعف

شاسی گلدانی