تجهیزات آبیاری و آبیاری قطره ای


هدف ما

هدف ما تولید تجهیزات گلخانه هوشمند، ایستگاه های هواشناسی برای گلخانه و ساخت تابلو برق های کنترل شرایط اقلیمی گلخانه هاست.
همچنین عاشق فضای سبز، گل و گیاه و طبیعت هستیم، برای همین برای گل و گیاه های خانگیتان میتوانید روی ما حساب کنید.

  • مطالب مربوط به گلخانه

گلخانه و فضای سبز و آبیاری قطره ای