سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close مه پاش   مه پاش پکیج آبیاری هوشمند   پکیج آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   تایمر آبیاری هوشمند لوازم جانبی تجهیزات آبیاری قطره ای   لوازم جانبی آبیاری قطره ای انواع رابط، تبدیل و انشعابات    رابط، تبدیل و انشعابات تایمر آبیاری هوشمند   محصولات منتخب محصولات منتخب   محصولات با تخفیف! محصولات منتخب   محصولات با کیفیت ایرانی نمونه کار   دسته بندی ______________________________________________________ نمونه کار   نمونه کار
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

انتخاب ارقام زراعی توت فرنگی

گلخانه هوشمند

انتخاب ارقام زراعی توت فرنگی
انتخاب بهترین رقم ممکن، برای موفقیت هر سرمایه گذاری در توت فرنگی حیاتی است. اعمال بهترین روش های زراعی نیز نمی توانند خسارت ناشی از انتخاب ارقام ضعیف را جبران کنند. عملکرد ارقام توت فرنگی به نوغ خاک و کنترل شرایط محیطی در گلخانه ارتباط مستقیم دارد.
مهم ترین عوامل برای انتخاب رقم زراعی، بیشتر به کیفیت میوه، مقاومت به بیماری ها دستیابی به حداکثر عملکرد اقتصادی در نظر گرفته می شوند. ارقام توت فرگی بر حسب پاسخ آن ها به طول روز به 3 دسته بهاره، همیشه بار و روز خنثی تقسیم می شوند.
ارقام بهاره
رقم توت فرنگی بهاره، مشهورترین رقم جهت تولید تجاری است. این ارقام در هر سال یک بار محصول می دهد و معمولاً در بهار کشت می شوند. بوته هایی که تازه کشت شده اند برای تحریک رشد و تولید استولون، گل هایشان حذف می شود. تولید استولون در شرایط روز بلندی ایجاد می شود.
ارقام بهاره غالباً دارای میوه های درشت و با کیفیت مطلوب و قابلیت نگهداری و حمل نقل مناسب می باشند. روز کوتاهی و دمای خنک علاوه بر تحریک تشکیل جوانه ای گل، تولید طوقه های فرعی را نیز تحریک میکند.
ارقام روزخنثی
توت فرنگی های روزخنثی از بهار تا پاییز چندین مرحله برداشت در سراسر فصل رشد، تولید میوه دارند. این ارقام به طول روز حساس نیستند بنابراین اگر دما بالای 10 و پایین تر از 27 درجه سانتی گراد باشد به طور پیوسته تولید گل و استولون خواهند نمود. دمای خاک در تعیین اندازه میوه ارتباط دارد. به وسیله خنک کردن خاک در منطقه ریشه توسط مالچ پاشی، سایه بان ها یا آبیاری بارانی، اندازه میوه می تواند افزایش یابد. اندازه میوه ارقام روخنثی به طور متوسط 9 گرم می باشد. دو رقم ترابیوت و تری استار ارقامی روزخنثی و مقاوم به بیماری قرمزی آوند ریشه هستند و اندازه میوه آن ها متوسط و خوشمزه است. برای دستیابی به عملکرد بالا بهتر است فاصله بوته از هم بر روی ردیف 25 تا 30 سانتی متر در نظر گرفته شود. رقم سلوی معمولاً در گلخانه کاشته می شود. میوه درشت و اسفنجی با عملکرد و با کیفیت بالا از ویژگی های این رقم روزخنثی می باشد.
ارقام همیشه بار
این ارقام، گیاهان روزبلندی هستند که در روزهای با طول بیشتر از 12 ساعت شروع به گلدهی می کنند. این ارقام نسبت به ارقام بهاره محصول کمتری می کنند. همچنین استولون کمی تولید کرده و گرایش به تشکیل جند طوقه دارند. از مهم ترین ارقام همیشه بار می توان به هومی جنتو و استارا اشاره کرد.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک