اولین گل فضانور

گلخانه هوشمند

این گلی که در تصویر مقابل میبینید آهاری نام دارد و بیشتر به خاطر رشد و شکوفه آن خارج از جو زمین و در فضا باعث شده که به شهرت برسد. صاحب آن یعنی اکات کلی که یک فضا نورد آمریکایی این گل را در ایستگاه بین المللی فضایی نگهداری میکند و از سلامت کامل این گیاه اطمینان دارد.
پروژه پرورش رشد گیاهان در فضا مدت زیادی است که باعث شده سرمایه گذاری های زیادی در این حوضه انجام شود. جرقه اولیه این ایده مربوط به پروژه سفر بی بازگذشت به مریخ برای تامین غذا و اکسیژن ساکنان مطرح شد. نمونه های موفق و شکت خورده زیادی وجود دارد که هرکدام از آنها حرکت جالبی حفظ بقای انسان خارج از جو زمین است. امیداریم که هرچه زودتر شاهد پیشرفت حوضه های کشاورزی بیرون از جو زمین باشیم.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره