سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close محصولات منتخب   محصولات منتخب آبیاری هوشمند گلدان ها   آبیاری هوشمند خانگی آبیاری هوشمند صنعتی   آبیاری هوشمند صنعتی مه پاش   مه پاش نمونه کار   نمونه کار ______________________________________________________ راهنمای خرید تجهیزات آبیاری اتوماتیک و مه پاش راهنمای خرید اجرای آبیاری هوشمند درخواست کارشناس
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

اولین گل فضانور

گلخانه هوشمند

این گلی که در تصویر مقابل میبینید آهاری نام دارد و بیشتر به خاطر رشد و شکوفه آن خارج از جو زمین و در فضا باعث شده که به شهرت برسد. صاحب آن یعنی اکات کلی که یک فضا نورد آمریکایی این گل را در ایستگاه بین المللی فضایی نگهداری میکند و از سلامت کامل این گیاه اطمینان دارد.
پروژه پرورش رشد گیاهان در فضا مدت زیادی است که باعث شده سرمایه گذاری های زیادی در این حوضه انجام شود. جرقه اولیه این ایده مربوط به پروژه سفر بی بازگذشت به مریخ برای تامین غذا و اکسیژن ساکنان مطرح شد. نمونه های موفق و شکت خورده زیادی وجود دارد که هرکدام از آنها حرکت جالبی حفظ بقای انسان خارج از جو زمین است. امیداریم که هرچه زودتر شاهد پیشرفت حوضه های کشاورزی بیرون از جو زمین باشیم.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک