سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close محصولات منتخب   محصولات منتخب آبیاری هوشمند گلدان ها   آبیاری هوشمند خانگی آبیاری هوشمند صنعتی   آبیاری هوشمند صنعتی مه پاش   مه پاش نمونه کار   نمونه کار ______________________________________________________ راهنمای خرید تجهیزات آبیاری اتوماتیک و مه پاش راهنمای خرید اجرای آبیاری هوشمند درخواست کارشناس
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

کنه تار انکبوتی

گلخانه هوشمند

کنه های گیاهی بالغ به طور معمول دارای چهار پا بوده و بر خلاف حشرات، بدون شاخک، بال و سر جداگانه میباشد. کنه ها دارای اندام ریزی بوده و تشخیص آن ها بدون استفاده از ذره بین بسیار مشکل است، قطعات دهانی کنه هااز نوع مکنده میباشد و بیابراین آنها با مکیدن شیره گیاهی باعث زرد و ریزش برگ ها، کاهش میوه و از بین رفتن تدریجی گیاه آلوده میشود.
گیاهان مبتلا به کنه، به دلیل ضعیف شدن، بیشتر مورد حمله سایر آفات نیز قرار میگیرد. کنه ها معمولا روی شاخه های سبز، گل، میوه و پشت و روی برگ ها زندگی و تغذیه میکنند.
کنه های که به گل ها حمله ور میشوند، با تنیدن تار، محل مناسبی برای جمع شدن ذره های گرد و قبار و خاک فراهم کرده و به گیاه حالت گردگرفتگی ویژه ای میدهند که بیشتر همین تنها نشانه قایل مشاهده وجود آفت است.
برای مبارزه با کنه های گیاهی علاوه بر مدیریت مناسب آبیاری، تهویه مناسب، سموم کنه کش ویژه ای وجود دارد که مهم ترین آنها در ایران کلتان، تدیون، آرامایت و ... است. علاوه بر سموم ویژه برای مبارزه با کنه از سموم سیستماتیک نیز میتوان استفاده کرد.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک