کنه تار انکبوتی

گلخانه هوشمند

کنه های گیاهی بالغ به طور معمول دارای چهار پا بوده و بر خلاف حشرات، بدون شاخک، بال و سر جداگانه میباشد. کنه ها دارای اندام ریزی بوده و تشخیص آن ها بدون استفاده از ذره بین بسیار مشکل است، قطعات دهانی کنه هااز نوع مکنده میباشد و بیابراین آنها با مکیدن شیره گیاهی باعث زرد و ریزش برگ ها، کاهش میوه و از بین رفتن تدریجی گیاه آلوده میشود.
گیاهان مبتلا به کنه، به دلیل ضعیف شدن، بیشتر مورد حمله سایر آفات نیز قرار میگیرد. کنه ها معمولا روی شاخه های سبز، گل، میوه و پشت و روی برگ ها زندگی و تغذیه میکنند.
کنه های که به گل ها حمله ور میشوند، با تنیدن تار، محل مناسبی برای جمع شدن ذره های گرد و قبار و خاک فراهم کرده و به گیاه حالت گردگرفتگی ویژه ای میدهند که بیشتر همین تنها نشانه قایل مشاهده وجود آفت است.
برای مبارزه با کنه های گیاهی علاوه بر مدیریت مناسب آبیاری، تهویه مناسب، سموم کنه کش ویژه ای وجود دارد که مهم ترین آنها در ایران کلتان، تدیون، آرامایت و ... است. علاوه بر سموم ویژه برای مبارزه با کنه از سموم سیستماتیک نیز میتوان استفاده کرد.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره