آفات گلخانه - مینوز

گلخانه هوشمند

حشرات بالغ به رنگ سیاه یا زرد و لارو ها سفید رنگ میباشد. لارو این حشرات تونل هایی را در برگ ایجاد میکند و باعث خرابی باقت برگ میشوند. جهت مبارزه با این حشرات استفاده از حشره کش ها و زنبور های پارازیت و وجین علف های هرز و شخم زدن عمیق پس از برداشت را میتوان مد نظر قرار داد.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره