پشم سنگ: (Rock wool)

گلخانه هوشمند

پشم سنگ حاصل حرارت دادن سنگ های معدنی تا سرحد گداخته و مذاب شدن و سپس ریسیدن بقایای گداخته شده، برای ایجاد حالت های رشته رشته یا اسفنجی است، که در دو زمینه عایق بندی صنایع ساختمانی و باغبانی مورد استفاده واقع میشود. پروسه ساخت پشم سنگ باغبانی با پشم سنگ عایق بندی متفاوت بوده و شما نباید از نوع پشم سنگ، در باغبانی استفاده کنید.
از ذوب کردن صخره های بازالت یا برخی مینرال های دیگر در دمای 1500 درجه سانتی گراد موادی ساخته میشود که مشابه فیبرهای ریز است. تهویه آن عالی است، نگه داری رطوبت آن خوب است، CEC این بستر پائین است، pH خنثی تا قلیایی با اثر کم در محیط کشت دارد، پایداری بسیار زیاد بوده و دانسیته آن 266 گرم در لیتر است.
پشم سنگ های باغبانی از جمله به صورت فله ای ارائه میگردد. همچنین این نوع پشم سنگ، در اشکال قالبی مختلف ساخته شده و در انواع پشم سنگ های قالبی ضخیم، تا 90 درصد هوا وجود دارد. بنابراین ضمن داشتن قابلیت نگهداری مقادیر متنابهی آب پشم سنگ های قالبی سطح عالی از هوادهی را نیز تامین میکند. این قبیل مشخصات در تمامی انواع پشم سنگ ها عمومیت داشته و این ماده تا حد زیادی در سطوح مزارع تجاری هیدروپونیک در استرالیا، هلند و برخی کشور های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
پشم سنگ، فاقد ظرفیت تبادل کاتیونی بوده و تغییرات pH در آن بسیار جرئی است. pH منطقه ریشه را pH محلول غذایی تعیین کرده و درواقع پشم سنگ هیچ تاثیری در این امر ندارد.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره