تولید فلفل گلخانه ای

گلخانه هوشمند

تولید فلفل گلخانه ای بر اساس یک چرخه سالانه کامل است. در مناطق با نور کم در زمستان تولید محصول اقتصادی نمی کند اما به علت قیمت بالاتر فلفل در زمستان این مساله تا حدود جبران می شود. فلفل های شیرین تولید بوته های بلند می نمایند. پس باید ارتفاع و قوس گلخانه در ردیف های کاشت در نظر گرفته شود.
انتخاب رقم فلفل گلخانه ای با توجه به رنگ میوه، مقاومت به بیماری و میزان عملکرد صورت می گیرد. پیشنهاد می شود در یک واحد گلخانه ای بیش از یک رنگ فلفل کشت نشود.تجهیزات آبیاری اتوماتیک

گلخانه هوشمند    سبد خرید من

سبد خرید شما خالی است

آبیاری هوشمند    ورود به اسمارت بین

میخواهی همیشه به یادت باشم؟

کلمه عبور را فراموش کرده اید؟ | ثبت نام نکرده اید؟

   ورود به اسمارت بین


قوانین

  درخواست راهنمایی و مشاوره