سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close مه پاش   مه پاش پکیج آبیاری هوشمند   پکیج آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   تایمر آبیاری هوشمند لوازم جانبی تجهیزات آبیاری قطره ای   لوازم جانبی آبیاری قطره ای انواع رابط، تبدیل و انشعابات    رابط، تبدیل و انشعابات تایمر آبیاری هوشمند   محصولات منتخب محصولات منتخب   محصولات با تخفیف! محصولات منتخب   محصولات با کیفیت ایرانی نمونه کار   دسته بندی ______________________________________________________ نمونه کار   نمونه کار
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

مدیریت آفات گلخانه

گلخانه هوشمند

پیشتر آفات گیاهان گلخانه ای مکنده هستند با توجه به میزان مکیدن شیره سلولی گیاه از برگ ها و ساقه ها سبب از رشد باز ماندن، تغییر رنگ برگ و مرگ بافت میشود. در اثر تغذیه این آفات از بافت های گیاه یک ماده چسپنده به نام عسلک دفع میشود که این ماده یک محیط کشت برای قارچ های موسوم به کپک سیاه ایجاد میکنند. همچنین عسلک از رسیدن نور به سطح برگ های گیاه نیز جلوگیری میکند.
مبارزه با حشرات به روش های مختلفی انجام میپذیرد که از همه مهم تر روش های شیمیایی و بیولوژیکی است. سموم حشره کش به سه دسته گوارشی، تماسی و انتقالی تقسیم میشوند. سمسم گوارشی ویژه مبارزه با حشرات جونده هستند و مهمترین آنها در دنیا سوین (Sevin) است. از این گروه دیپترکس(Diptrex) را نیز میتوان نام برد. سمومتماسی بیشتر بر علیه حشرات جونده به کار میرود. ولی بر روی مکنده ها نیز موثرند. از این گروه مالاتیون (Malathion) و دیازینون(ِDiazinon) کاربرد زیادی دارند.
سموم انتقالی (سیستمیک) توسط گیاه جذب شده و از راه شیره پرورده در تمام قسمت بدن حشره حرکت میکنند. از مهم ترین سموم انتقالی میتوان به متاسیستوکس و دیمتوات نام برد.
در مورد هر آفت خاص بهترین زمان سمپاشی مرحله ای است که در آن آفت آسیب پذیرترین حالت زندگی خود را دارد. زیرا سمپاشی بی موقع نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد، بلکه باعث از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات نیز میشود.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک