سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close مه پاش   مه پاش پکیج آبیاری هوشمند   پکیج آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   تایمر آبیاری هوشمند لوازم جانبی تجهیزات آبیاری قطره ای   لوازم جانبی آبیاری قطره ای تایمر آبیاری هوشمند   محصولات منتخب محصولات منتخب   محصولات با تخفیف! نمونه کار   دسته بندی ______________________________________________________ نمونه کار   نمونه کار
تجهیزات آبیاری اتوماتیک

نکاتی درباره EC، نحوه اندازه گیری، کنترل و نکاتی درباره هیدروپونیک:

گلخانه هوشمند

هدایت الکتریکی محصول غذایی یا شوری محلول مصرفی را نشان میدهد و حاکی از میزان غلظت عناصر و بنیان های غذایی یونیزه شده است. واحد آن میلی موس بر سانتی متر یا دسیزیمنس بر متر میباشد که آب های با EC زیر 1 میلی موس مناسب کشت هیدروپونیک میباشد. البته محصولاتی مانند توت فرنگی خواهان EC های پایین تری هستند. دامنه مطلوب EC برای هیدروپونیک بین 1/5 و 2/5 دسی زیمنس بر متراست. کاتیون ها یون های هستند که الکترون خود را از دست داده اند و دارای بار الکتریکی مثبت هستند اکثر عناصرغذایی مورد نیاز گیاهان را کاتیون ها تشکیل میدهند (نظیر پتاسیم، کلیسیم، آهن، روی و غیره). در محیط کشتذراتی که دارای بارالکتریکی منفی میباشد در اتصال با کاتیون ها، به آنها خاصیت پایداری میدهند. هر واحد EC معادل640 پی.پی.ام از املاح موجود میباشد. EC بالا به علت افزایش فشار اسمزی از جذب عناصر و آب از محلول غذایی جذب میکنند غلظت کل نمک ها یا EC محلول تغییر میکند.
هرچه غلظت یون ها بیشتر باشند جریان الکتریکی بیشتری برقرار شده و عدد بالاتری نشان میدهد و هرچه غلظت عناصر کمتر شود هدایت الکتریکی کمتری را نشان داده میشود. تغییرات از صفر تا 25 شماره گذاری شدهو معمولا مناسبترین آن کمتر از 2 میباشد. هرچند میزان حساسیت گیاهان مختلف به شوری متفاوت میباشد ولی معمولا ای سی های بالاتر از 3 به تدریج بر شد و کیفیت گیاهان ااثر منفی خواهد گذاشت. با این وصف لازم است برای ساختمان محلول های غذایی از آبی که هدایت الکتریکی آن کمتر از 1 میباشد استفاده نمود؛ زیرا پس از ساخت محلول غذایی با آب آن به نسبت اضافه کردن عناصر غذایی افزایش مییابد حال اگر آب مصرفیمعادل 2 داشته باشد پس از اضافه کردن ترکیبات غذایی مظمئن هدایت الکتریکی آن بیشتر از 2 و نزدیک 3 خواهد شد. بر حسب آزمون و خطای رشد گیاه با توجه به کشت در منزل معمولا آب معمولا آب مصرفی همان آب شرب است که تصفیه شده و شیرین بوده و اغلی دارای هدایت الکتریکی کمتر از 1 میباشد. معمولا محلول های غذایی از نظر گیاهان با غلظت های متفاوت عناصر تهیه میشود و همین تفاوت غلظت است که تحت عنوان فرمول های مختلف محلول غذایی نامیده میشود، چنان چه این تفاوت ها دیده نشود و خواسته شود که میزان غلظت عناصر غذیی برای همه گیاهان یکسان تنظیم گردد مسلما این کار صحیح نخواهد بود. بنابراین بهتر است با توجه به منابع و تجارب موجود از محلول های غذایی معرفی شده به هر گیاه استفاده شود.


تجهیزات آبیاری اتوماتیک