سبد خرید  سبد خرید حساب کاربری  حساب کاربری
  ثبت نام   ورود   یادآوری رمز
______________________________________________________ close مه پاش   مه پاش پکیج آبیاری هوشمند   پکیج آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   تایمر آبیاری هوشمند تایمر آبیاری هوشمند   لوله و اتصالات آبیاری تایمر آبیاری هوشمند   محصولات منتخب محصولات منتخب   محصولات با تخفیف! نمونه کار   دسته بندی ______________________________________________________ نمونه کار   نمونه کار نمونه کار   پشتیبانی

آزمون آنلاین و رایگان گلخانه

این آزمون تشکیل شده از مجموعه ای از سولات در زمینه گلخانه میباشد و فرصت خوبی برای به محک زدن خودمان است.

پس از قبولی در آزمون در همان لحظه برای شما مدرک صادر خواهد شد، پس لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

پرسش و پاسخ:

سوال شماره 1- کدام مورد زیر در مورد گلخانه های یکطرفه صحیح است؟

دیوار جنوبی گلخانه یکطرفه را بلندتر می سازند.

زاویه سقف با زمین 15 تا 20 درجه می باشد.

دیوار شمالی را در گلخانه یکطرفه بلندتر می سازند.

زاویه سقف با زمین 20 تا 25 درجه می باشد.سوال شماره 2- ساختمان خاک چیست؟

طرز قرار گرفتن ذرات خاک در کنار یکدیگر

تجمع نسبی ذرات خاک

نسبت اجزای ذرات خاک

مجموع سیلت و رس می باشدسوال شماره 3- قدرت چسبندگی بالا، تهویه کم و بافت سنگین از مشخصات کدامیک از خاک های زیر است؟

خاک شنی

خاک رسی

خاک سیلتی

خاک لومیسوال شماره 4- کدامیک از عناصر ضروری زیر، عنصر پر مصرف محسوب می شود؟

آهن

پتاسیم

بر

رویسوال شماره 5- فواصل آبیاری در کدام خاک زیر کمتر است؟

رسی

شنی

شنی رسی

لومیسوال شماره 6- کدامیک از خاک های زیر دارای بافت سبک می باشد؟

خاک لیمونی

خاک شنی

خاک رسی

خام سیلتیسوال شماره 7- اگر دهانه یک گلدان 20 سانتی متر باشد، قطر تحتانی گلدان را چقدر در نظر می گیرند؟

10 سانتی متر

15 سانتی متر

20 سانتی متر

25 سانتی مترسوال شماره 8- عناصری که گیاهان به میزان کم به آن ها نیاز دارند کدام مورد زیر است؟

میکرو المنت

ماکرو المنت

عناصر واسطه

عناصر غیر ضروریسوال شماره 9- کدام نوع از شاسی ها فاقد منبع حرارتی بوده و فقط با نور خورشید گرم می شود؟

شاسی گرم

شاسی سرد

شاسی مضاعف

شاسی گلدانیسوال شماره 10- در کدام نوع از گلخانه ها، دیواره های جانبی و شیب آن ها مساوی می باشد؟

گلخانه های کمانی

گلخانه یکطرفه

گلخانه دو طرفه

گلخانه سرد